Công ty TNHH Mitritín Việt Nam              

       Hãng tư vấn xử lý gian lận tài chính                

        Advisory Firm of Finance Fraud                     

   Dịch vụ tư vấn ngăn ngừa rủi ro tài chính        

   Advisory service of prevention of finance risk   

   Dịch vụ uỷ thác quản lý danh mục đầu tư            

   Mandate service of Portfolio management           

   Xử lý thu hồi nợ có dấu hiệu gian lận lừa đảo      

    Settlement & recovery of fraud debt                      

   Tôn chỉ MITRITÍN: Đề cao sức mạnh công lý      

    MITRITÍN'S Motto: Power of Justice                 

MITRITÍN INSIGHTSGIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA MITRITÍN

 

Mitritín Việt Nam là Hãng nghiên cứu và tư vấn về Gian lận & Lừa đảo cho khách hàng nên sản phẩm của Mitritín là sản phẩm trí tuệ, hoàn toàn dược xây dựng và hình thành dựa trên trí tuệ , pháp luật, văn hóa, kinh nghiệm và đạo đức của con người. Chủ trương của Mitritín phát triển và khẳng định giá trị dựa trên con người với những giá trị cốt lõi sau:

   1.  TƯ DUY                     

   2.  ĐẠO ĐỨC                  

   3.  KIẾN THỨC              

   4.  KINH NGHIỆM]       

   

+ TƯ DUY: Là khả năng bẩm sinh của mỗi người, rèn luyện có thể nâng cao nhưng cũng không cải thiện được nhiều;

+ ĐẠO ĐỨC: Là bản tính của mỗi người, giáo dục và rèn luyện có thể thay đổi nhưng cũng không cải thiện được nhiều;

+ KIẾN THỨC: Là vốn trí tuệ của mỗi người, nó được tích lũy từ thông tin thu nhập được trong quá trình học tập, làm việc rồi sắp xếp phối trộn chúng theo cách tư duy riêng rồi lưu trữ chúng trở thành kiến thức của mỗi người, học nhiều trải nghiệm nhiều và có tư duy tốt sẽ tích lũy được nhiều kiến thức giá trị;

+ KINH NGHIỆM: Là kiến thức tích lũy đúc kết được trong quá trình làm việc trải nghiệm thực tế, trải nghiệm nhiều và có tư duy tốt sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm bổ ích. Mitritin cho rằng tuổi tác không phải luôn đi cùng với kinh nghiệm, tuổi đời thậm chí tuổi nghề cao chưa đảm bảo sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn tuổi đời, tuổi nghề thấp hơn./.

 

 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay yêu cầu gì, xin vui lòng liên hệ: 028-39 100 566

 

MH-core-value-1