Công ty TNHH Mitritín Việt Nam              

       Hãng tư vấn xử lý gian lận tài chính                

        Advisory Firm of Finance Fraud                     

   Dịch vụ tư vấn ngăn ngừa rủi ro tài chính        

   Advisory service of prevention of finance risk   

   Dịch vụ uỷ thác quản lý danh mục đầu tư            

   Mandate service of Portfolio management           

   Xử lý thu hồi nợ có dấu hiệu gian lận lừa đảo      

    Settlement & recovery of fraud debt                      

   Tôn chỉ MITRITÍN: Đề cao sức mạnh công lý      

    MITRITÍN'S Motto: Power of Justice                 

MITRITÍN INSIGHTSMITRITÍN > Giới thiệu

 

Câu chuyện của chúng tôi

Với kinh nghiệm gần 30 năm trên thương trường trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam, chúng tôi vừa trực tiếp quản lý điều hành doanh nghiệp, vừa là nhà đầu tư, sở hữu vốn cổ phần tại nhiều doanh nghiệp và dự án tại Việt Nam. Với tư cách là người quản lý điều hành trực tiếp doanh nghiệp và là nhà đầu tư tài chính, chúng tôi tích luỹ được kinh nghiệm, rèn luyện được những kỹ năng và thiết lập được mối quan hệ sâu rộng để có thể thực hiện thành công việc xử lý, giám sát thu hồi các khoản nợ và khoản đầu tư đang bị đối tác/khách hàng lợi dụng, huy động, chiếm giữ trái pháp luật.

Từ những năng lực vượt trội đó, chúng tôi đã thành lập Công ty TNHH Mitritín Việt Nam, hoạt động theo Luật Việt Nam, trụ sở chính tại TP.Hồ Chí Minh để cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp về uỷ thác đầu tư, quản lý danh mục đầu tư và xử lý các khoản nợ có dấu hiệu gian lận, lừa đảo cho các cá nhân và doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam và hợp tác với các Hãng Quốc tế. Chúng tôi là chuyên gia hàng đầu trong quản trị và ngăn ngừa rủi ro gian lận lừa đảo trong hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Viẹt Nam. Chúng tôi là chuyên gia trong việc phát hiện và xử lý các vi phạm có dấu hiệu gian lận lừa đảo trong các giao dịch tài chính. Chúng tôi là đối tác uỷ thác tin cậy của Quý nhà đầu tư trong việc quản lý, giám sát và thu hồi các khoản nợ có dấu hiệu gian lận lừa đảo trong thị trường tài chính đầy cạm bẫy và bất ổn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay yêu cầu gì, xin vui lòng liên hệ: +84 28 39 100 566 | Hotline: 096.3939.247. Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.