Công ty TNHH Mitritín Việt Nam              

       Hãng tư vấn xử lý gian lận tài chính                

        Advisory Firm of Finance Fraud                     

   Dịch vụ tư vấn ngăn ngừa rủi ro tài chính        

   Advisory service of prevention of finance risk   

   Dịch vụ uỷ thác quản lý danh mục đầu tư            

   Mandate service of Portfolio management           

   Xử lý thu hồi nợ có dấu hiệu gian lận lừa đảo      

    Settlement & recovery of fraud debt                      

   Tôn chỉ MITRITÍN: Đề cao sức mạnh công lý      

    MITRITÍN'S Motto: Power of Justice                 

MITRITÍN INSIGHTSMITRITÍN INSIGHTS > Góc nhìn của chúng tôi

Kết luận thanh tra doanh nghiệp bảo hiểm được Bộ tài chính công bố tỷ lệ huỷ hợp đồng bảo hiểm sau năm đầu tiên lên tới 60% - 70%. Nếu người mua bảo hiểm yêu cầu huỷ bỏ hợp đồng, thì công ty bảo hiểm phải hoàn trả cho bên mua số tiền đã nhận nếu hợp đồng bảo hiểm ký trước hoặc sau giải ngân 60 ngày. 

Thông tư 67 hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm đã quy định trước và sau 60 ngày kể từ ngày giải ngân toàn bộ khoản vay không được giao dịch bán bảo hiểm, như vậy là có đủ căn cứ để xử lý. Chúng ta cần các chủ thể tham gia thị trường phải tuân thủ pháp luật, tuân thủ luật chơi, việc lợi dụng tình thế khó khăn của khách hàng để ép mua bảo hiểm có dấu hiệu "trục lợi". Với 3 triệu hợp đồng bị huỷ ngay sau năm đầu tiên, chúng tôi cho rằng phần lớn người mua bảo hiểm bị "ép buộc" và khả năng có vi phạm quy định về thời hạn 60 ngày như trong quy định tại thông tư 67 là rất cao, Cơ quan chức năng cần có biện pháp quyết liệt xử lý hậu quả của hành vi vi phạm này để làm trong sạch thị trường, tránh gây bức xúc trong dư luận và góp phần ổn định trật tự xã hội.  

Xem thêm: Doanh nghiệp bảo hiểm: Khách hàng ồ ạt rời bỏ hợp đồng (tienphong.vn)

(Mitritín News)